عنوان:   وجود منبسط و سلسله طولی علل
پدیدآور:   غلامعلی مقدم
موضوع:   اسلام و فلسفه

       
         
  گزیده:
کتاب پیشرو با تأکید بر حکمت الهی در آفرینش جهان و انسان، به همراهی، همآوایی و هماهنگی طرق ادراکی انسان در ابعاد مختلف وجودی و معرفتی او رأی داده، تعارض میان آنها را نفی نموده و به تحلیل و مطالعۀ تطبیقی در مسئلۀ صدور پرداخته است. در این مطالعۀ تطبیقی، کتاب حاضر به تشریح مبانی، تبیین ادله، توضیح کارکردها و استقرای نتایج حاصل از این دیدگاه ها در مسئلۀ صدور پرداخته، وجود منبسط عرفانی و عقل اول فلسفی را مورد مطالعه قرار داده، راهحلهای مختلف در حل این تعارض ظاهری را تحلیل نموده و مقومات لازم را برای تحقق تقارب تام میان دیدگاه حکمی و عرفانی تبیین کرده است.
 

   زبان اصلی:   فارسی  زبان ترجمه:   فارسی  
   سال چاپ:   1399  نوبت چاپ:   1  
   قطع:   وزیری  نوع جلد:   شمیز  
   تعداد جلد:   1  تعداد صفحه:   480  
   شمارگان:   100     قیمت:   560000   ریال    
  987-600-06-0429-5   :شابک  


موجودی:  
تاریخ به روز رسانی