نویسنده:   میثم محتاجی     تاریخ نگارش:   1398/03/19     ساعت:   08:59:53
بازدید:   187
 
 
نظام سازی سیاسی شریعت و فقه از منظر امام خمینی(رحمت الله علیه) و آیت الله خامنه‌ای(دام ظله العالی) در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس تحلیل و بررسی شد.

حجت الاسلام علی اکبر نوایی، نظام سازی سیاسی شریعت و فقه را از منظر امام خمینی(رحمت الله علیه) و آیت الله خامنه‌ای(دام ظله العالی) تحلیل کرد.


حجت الاسلام علی اکبر نوایی در نشست تخصصی «سیره علمی و عملی امامین انقلاب» با ارائۀ مقاله‌ای با عنوان «نظام سازی سیاسی شریعت و فقه از منظر امام خمینی(رحمت الله علیه) و آیت الله خامنه‌ای(دام ظله العالی)» گفت: عناوینی همچون فقه الدوله، فقه سیاسی، فقه حکومتی و فقه نظام سیاسی، مشعر به حقیقتی واحدند و آن، وجود نظام سیاسی و حکومتی در کلیت فقه الشریعه است.

وی افزود: این مسئله. ناشی از گستردگی و غنای ذاتی فقه اسلامی است، که در درون خود، اصول و راهبردها و مفردات سیاست و نظام سیاسی مطلوب و ایده آل را نهفته است که باید به وسیله اجتهادی بایسته و ناظر به حقیقت شریعت، به مرحله کشف و ظهور نائل گردد.

رئیس گروه سیاست و جامعه فصلنامه علمی ترویجی پژوهش‌های اجتماعی اسلامی تصریح کرد: دو شخصیت عظیم و قائد انقلاب اسلامی، امام خمینی(رحمت الله علیه) و آیت الله خامنه‌ای(دام ظله العالی)، به طور تفصیلی به فقه نظام سیاسی، در قالب فقه الحکومه و فقه سیاسی و... پرداخته اند و اصول و راهبردها و روش های منتهی به کشف آن را تبیین نموده اند.

وی ادامه داد: امام خمینی(رحمت الله علیه) تحول ساختاری عمیقی را در فقه سیاسی شیعه ایجاد کردند، ابعاد آرمانی فقه شیعی را عینی ساختند؛ ایشان، مؤمنان را به برداشتی نو از شریعت دعوت می نمایند و به همه شبهه ها و توطئه هایی که در این راستا طرح شده مقابله می کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله العالی)، در ادامه همین سنت نورانی و روشن، انگیزه‌های مقدس و اندیشه‌های پویای خود را در باب فقه، مطرح کرده اند، گفت: ایشان، به موارد مهمی اشاره می کنند که آن موارد شاکله فقه اسلامی را در معرض تحولات اصولی و بنیادی قرار داده است.

وی افزود: مثلاً جایگاه احکام حکومتی. عناوین اولیه و ثانویه، قاعده لاضرر، قاعده فقهی سبیل، و دیگر قواعد فقه سیاسی، حفظ نظام، مسئله فقیه، تشخیص مصلحت، مفردات شریعت، از ریزترین تا درشت ترین، ولایت فقیه، ولایت مطلقه. اجرای حدود به وسیله حاکم اسلامی، انفال و ثروت های عمومی، مالیات در اسلام و کلیه مسائل مالی آن و ... همه از اموری هستند که در فقه سیاسی رهبر انقلاب، مبنا و معیار تغییرات بنیادین در احکام اسلامی قرار می گیرند.

حجت الاسلام نوایی در بخش دیگری از ارائه مقاله خود، خاطر نشان کرد: حضرت آیت الله خامنه ای(دام ظله العالی)، نظام سیاسی را کلیتی تعبیر می کنند که براساس تفکر اسلامی رقم خورده باشد و شکل گرفته باشد. بنابراین در نظریه ایشان، عناوینی همچون «نظام سیاسی»، «ولایت»، «دولت»، حکومت در یک معنای عام و شامل به کار می برند و به معنای مجموعه منظمی از ساختارها و قوانین مهم از تعالیم اسلامی می دانند که در قلمرو سرزمینی خاص، بر مردم و جمعیتی دارای اهداف بلند و الهی، حاکمیت دارد و حفظ تمامیت ارضی و منافع امت اسلامی را برعهده خویش گرفته است.

وی اظهار داشت: از دیدگاه امام و رهبری، نظام سیاسی دارای دو بخش عمده است. یک بخش ساختاری دارد و یک بخش کارکردی که دقیقاً در هر دو بخش، دیدگاه های امامین انقلاب، منطبق بر یکدیگرند. در محور نخست که ساختار نظام سیاسی است، این نظام سیاسی، الهام گرفته از تعالیم اسلامی است و نه هیچ امر دیگری حکومت، در فلسفه سیاسی امام خمینی، به لحاظ ساختاری، چیزی جز حکومت قوانین الهی نیست و اگر غیر آن باشد، فاقد مشروعیت است. یعنی به نوعی به طور قطع، قائل به مشروعیت الهی حکومت و دولت هستند.