نویسنده:   محمدحسین ولی پور     تاریخ نگارش:   1398/05/10     ساعت:   17:37:46
بازدید:   222
 
 
ترجمه کتاب احادیث زرین فام حرم مطهر به زبان انگلیسی و عربی

کتاب احادیث زرین فام حرم مطهر به زبان انگلیسی و عربی ترجمه می شود


چهل و یکیمین جلسه شورای علمی گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی با ارائه 5 پیشنهاد پژوهشی برگزار شد.در این جلسه اعضای شورای علمی که متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه هستند به تبادل نظر و بررسی طرح ها پرداختند که از میان آنها 3 طرح پژوهشی به تصویب رسید.یکی از مهم ترین طرح های مصوب در این جلسه پیشنهاد ترجمه کتاب فاخر احادیث کاشی زرین فام حرم به زبان انگلیسی و عربی بود که با نظر مثبت تمامی اعضاء به تصویب رسید.

کتاب احادیث زرین فام نوشته عبدالله قوچانی است که در دهمین جشنواره کتاب سال رضوی حائز رتبه شد. همچنین در نمایشگاه کتاب تهران نیز با استقبال متخصصان در حوزه هنر مواجه شد.

اثر یاد شده با عنایت به ماموریت گروه فرهنگ و سیره رضوی مبتنی بر توجه به مقوله هنر و معماری اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و همچنین مورد توجه جامعه بین الملل است ،برای ترجمه مورد تائید قرار گرفت.