نویسنده:   جواد علائی     تاریخ نگارش:   1398/05/17     ساعت:   19:44:03
بازدید:   194
 
 
آغاز همکاری‌های علمی دو مرکز قرآن‌پژوهی

در چارچوب نشست مشترک مدیران بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، همکاری های علمی این دو مرکز قرآن پژوهی آغاز شد.


در چارچوب نشست مشترک مدیران بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، همکاری های علمی این دو مرکز قرآن پژوهی آغاز شد.

طی بازدید حجتالاسلام والمسلمین نقیب، رئیس محترم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و هیئت همراه از بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و دیدار با حجتالاسلام دکتر مرویان حسینی، مدیرعامل بنیاد، مقرر گردید طرفین با بهرهمندی از ظرفیتهای یکدیگر و امضای تفاهمنامه، با یکدیگر در جهت احیاء و نشر تراث ارزشمند قرآن کریم و تأمین نیاز استادان و دانشجویان به منابع و مآخذ قرآنی همکاری کنند.

حجتالاسلام نقیب پس از دریافت گزارش فعالیتهای قرآنی بنیاد در عرصه پژوهش و نشر آثار علمی، ضمن ابراز خرسندی و اعجاب، علاقهمندی دانشگاه علوم و معارف قرآنی به روزآمدی منابع درسی و پژوهشهای تراثی مشترک را عامل اصلی ترتیب این دیدار دانست.

حجتالاسلام دکتر مرویان نیز اظهار داشت: بنیاد آماده است بسترهای لازم را برای اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی مورد علاقه طرفین فراهم و آثار حاصل این پژوهشها را در قالب کتاب یا برگزاری نشستهای علمی عرضه کند.