نویسنده:   غلامرضا کحلکی     تاریخ نگارش:   1398/08/11     ساعت:   14:54:09
بازدید:   103
 
 
دومین نشست تخصصی همایش محبت وعطوفت در ادیان ابراهیمی با همکاری بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد

در دومین نشست تخصصی همایش محبت وعطوفت در ادیان ابراهیمی، عطوفت و گفتگوی عالمانه میان ادیان به عنوان سیره امام رضا(ع) مطرح شد.  به گزارش روابط عمومی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، در دومین نشست تخصصی همایش محبت وعطوفت در ادیان ابراهیمی با تاکید بر آموزه های رضوی که با همکاری بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، سخنرانان ادیان مختلف به بیان نظرات و آموزه های دین خود در خصوص محبت، عطوفت و عشق ورزی پرداختند.


در این نشست حجت الاسلام وحدتی شبیری در باب نزدیک شدن ادیان و ملل به یکدیگر به سخنرانی پرداخت و عطوفت و گفتگوی عالمانه میان ادیان را سیره امام رضا(ع) عنوان کرد و افزود: ما مامور به گفتگو با هم هستیم چرا که از این رهگذر به شناخت می رسیم.

در ادامه این نشست، موبد دکتر خورشیدیان، خردورزی و مهرورزی را از موهبت های الهی دانست و گفت: عشق، مهر و محبت از اصول ادیان است و ادیان هم بر همین اساس تعریف شده اند و باید از شعار عشق ورزی عبور کرد و به شعور عشق ورزی رسید.
وی راه رسیدن به مهرورزی را کشتن ضحاک های درون عنوان کرد و گفت: باید پلیدی ها را زدود تا به اندیشه های مهرورزانه رسید و نتیجه مهروزی برابری، صلح و حصول پیوندهای مستحکم است.
سپس حجت الاسلام صالح؛ رئیس جامعه المصطفی در کشور هندوستان گفت: رحمت، عشق و محبت موهبتی است که از سوی خداوند متعال به بندگان می رسد و گفت و گوی میان ادیان و نشست هایی از این قبیل را پس از 14 قرن، پیام محبت دانست.
وی با اشاره به اصل گفتگوی ادیانی حضرت رضا(ع) گفت: آداب گفت و گو، آشنایی با زبان های مختلف و کتب ادیانی از پیش زمینه های گفت و گوی ادیان است و برای این امر باید با شناخت کامل ورود کرد.
در ادامه این نشست آرش آبایی؛ پژوهشگر کلیمی به نقش مخاطبان ، علما و متولیان دینی اشاره کرد و گفت: این گروه ها در انتقال مفاهیم دینی و تاثیر آن ها بر امر مقدس محبت نقش کلیدی دارند و دغدغه اول علمای دین را چگونه خوبی کردن و محبت کردن عملی در حد توان انسان دانست.
 آبایی با بیان اینکه حضرت ابراهیم مظهر خوبی یک طرفه هستند، گفت: هدف خداوند از آفرینش انسان احسان و خوبی یک طرفه است.
این پژوهشگر کلیمی ادامه داد، دینداری نباید مانع خوبی به دیگران شود و ریشه محبت را امری درونی عنوان کرد و گفت: تا درون پاک نباشد این محبت در آن دیده نمی شود. 
سپس کشیش دریاوش عزیزیان، شهر ارومیه را به عنوان نماد محبت و هم زیستی ادیان یاد کرد و آن را از این حیث برجسته عنوان کرد و گفت: منشاء محبت، خداوند است پس باید به هم محبت کنیم و این یک وظیفه است که خدا بر انسان نهاده است و باید خود را مدیون دیگر انسان ها دانست و محبت کرد.
در پایان دکتر کحلکی؛ دبیر این نشست با اشاره به مقاله اخیر خود ریشه هم افزایی و هم گرایی ها در جوامع اسلامی و انسانی را محبت عنوان کرد و گفت: اساسا تمدن سازی از رهگذر محبت محقق می شود و محبت و شقوق آن باعث می شود حول یک غایت پارادایمیک به هم افزایی دست پیدا کرد.