نویسنده:   محمدحسین ولی پور     تاریخ نگارش:   1398/12/17     ساعت:   11:50:19
بازدید:   51
 
 
به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛ دومین جلد از کتاب «مجالس المؤمنین» بازنشر شد

دومین جلد از کتاب «مجالس المؤمنین» به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی بازنشر شد. به گزارش اداره روابط عمومی و بین‌الملل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی...


 

در میان کتاب‌هایی که با موضوع تشیع و نام‌آوران شیعه نگاشته شده، «مجالس المؤمنین» جایگاه و اهمیتی ویژه‌ای دارد. این اثر به جهت اشتمال آن بر احوال بسیاری از عالمان، عارفان، ادیبان و شاعران، سلاطین، وزرا و دیگر چهره‌های اثرگذار شیعی و همچنین شرح خصائص، احوال و کارنامه فرهنگی و سیاسی آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

همچنین کتاب «مجالس المؤمنین» به دلیل نشان دادن برخی از آموزه‌ها، اعتقادات و سیر اندیشه‌های شیعیان، مورد اهمیت قرارگرفته است؛ می‌توان وجه بارز این اثر را پرده برداشتن از مظالم و تعدیاتی است که در طول تاریخ اسلام در حق امامان و عموم شیعیان روا داشته شده و تشیع را آیینی برساخته و غیر اصیل جلوه داده‌اند، دانست.

این کتاب نوشته سید نورالله حسینی شوشتری و به زبان فارسی است که به‌تازگی از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و به همت ابراهیم عرب پور، تصحیح‌شده  در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است.

کتاب «مجالس المؤمنین» در ﺩﻭﺍﺯﺩه ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻳک ﺧﺎﺗﻤﻪ تنظیم‌شده ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺲ درواقع ﺣﻜﻢ یک‌فصل ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺧﺎﺹ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ شرح‌حال طبقه‌ای ﺍﺯ ﺭﺟﺎﻝ پرداخته‌شده ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ‌ﻫﺎﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻛﺮ ﻣﻠﻮک ﻭ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ بخش‌های ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ چند (ﻟﺸﻜﺮ) تقسیم‌شده ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ هرچند ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺩﻭﺭه ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﻯ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﻭﺍﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺆﻟﻒ، ﺷﺨﺼﻴﺖ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍه بانام ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺏ، ﻧﺴﺐ ﻭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻭﻓﺎﺕ آن‌ها، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎ، ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ‌ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ داشته‌اند، گرایش‌های ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﺁﺛﺎﺭ، خطبه‌ها، ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻴﺎﻥ می‌کند.

دومین جلد از کتاب «مجالس المؤمنین» در قطع وزیری به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است.