نویسنده:   میثم محتاجی     تاریخ نگارش:   1397/04/06     ساعت:   18:16:40
بازدید:   37
 
 
با همکاری بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ کتاب«سرشت اخلاقی معرفت(سنجش نگرش‌ها، چشم انداز نگارش‌ها)» منتشر شد.

بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کتاب «سرشت اخلاقی معرفت(سنجش نگرش‌ها، چشم انداز نگارش‌ها)» تألیف دکتر غلامحسین جوادپور را منتشر کرد.


نیاز گسترده جوامع حوزوی و دانشگاهی به متون علوم انسانی با نگرش اسلامی موجب شد تا بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی ششمین اثر مشترک با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را با هدف ارتقای کمی و کیفی پژوهش و جلوگیری از موازی کاری منتشر کند.

تحلیل واقع‌نمایی باورها و معیار ارزش معرفتی آنها، رسالت دانش معرفت‌شناسی است؛ اما از آنجا که هر باوری، برآیند یک فرآیند و رفتار معرفتی است، عرصه برای دانش اخلاق فراهم می‌شود تا این رفتار را ارزش‌گذاری کند. از سوی دیگر داد و ستدها و مشابهت‌های فراوانی بین این دو دانش، به ویژه در ادبیات و مفاهیم مشاهده می‌شود. در نتیجه این مسئله رخ می‌نماید که سرشت معرفت تا چه اندازه از مؤلف‌ها و ارزش‌های اخلاقی متأثر است.

رویکردهای گوناگونی درباره تحلیل اخلاقی معرفت پدید آمده که کاوش درباره رابطه این ادبیات اخلاقی با اخلاق رایج و نیز میزان ابتنای معرفت بر اخلاقیات را در پیش چشم پژوهشگر علوم معرفتی قرار می‌دهد. همچنین رویکردهای مختلفی درباره تحلیل اخلاقی معرفت پدید آمده که کاوش درباره رابطه این ادبیات اخلاقی با اخلاق رایج و نیز میزان ابتنای معرفت بر اخلاقیات را در پیش چشم پژوهشگر علوم معرفتی قرار می‌دهد.

«پیوند اخلاق و معرفت شناسی»، «اخلاق علم»، «اخلاق باور»، «معرفت‌شناسی فضیلت‌محور» و «تأثیر فضائل و رذایل اخلاقی بر معرفت» از جمله رویکردهایی است که در این اثر به آن پرداخته شده است.

این پژوهش در پی محک زدن توفیق این رویکردها در اخلاقی کردن سرشت معرفت و همچنین ترسیم افق پژوهش‌های پیش رو است.

کتاب سرشت اخلاقی معرفت (سنجش نگرش‌ها، چشم انداز نگارش‌ها) که به عنوان منبع درسی برای دانشجویان رشته‌های «فلسفه و کلام» و «فلسفه و اخلاق» در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین علاقمندان به مطالعات فلسفی و اخلاقی تهیه شده است، به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در تیراژ یک هزار نسخه چاپ و منتشر شده است.