نویسنده:   میثم محتاجی     تاریخ نگارش:   1397/07/17     ساعت:   11:47:24
بازدید:   211
 
 
نهمین جلسه شورای علمی همایش «الگوی مفهومی زندگی عفیفانه» برگزار شد.

نهمین جلسه شورای علمی همایش «الگوی مفهومی زندگی عفیفانه» در دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در قم با حضور استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد.


نمایندگی قم بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی قصد دارد تا با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1398، همایش علمی – پژوهشی زندگی عفیفانه؛ تبیین الگوی مفهومی عفاف برپایه بر آموزه‌های اسلامی را برگزار کند.

در این همایش ملی، الگوی مفهومی و شبکه مسائل زندگی عفیفانه از منظر آموزه‌های وحیانی با ابتنای بر مسائل بنیادین عفاف و با رویکرد نظریه پردازانه در قالب مقالات و پنل‌های تخصصی از سوی صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاه بررسی خواهد شد.

در راستای برنامه‌ریزی و تبیین رویکردهای برگزاری این همایش، نهمین جلسه شورای علمی همایش «الگوی مفهومی زندگی عفیفانه» در دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در قم با حضور استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد. 

در این جلسه مقرر شد عنوان همایش به سلسه همایش‌های ملی " الگوی زندگی عفیفانه با رویکرد اسلامی " تغییر کند و برای سال نخست به عنوان" الگوی مفهومی عفاف جنسی "  برگزار گردد. همچنین محورهای همایش به صورت ذیل مورد بررسی و تأیید حاضران قرار گرفت:

 1- فلسفه عفت جنسی: تبیین عفاف در مکاتب مختلف فلسفی - تطبیق مفهوم عفاف در مکاتب مختلف فلسفی

2- تعریف عفاف جنسی: مفهومی( عمومی وتخصصی) عملیاتی( بیان ابعاد، مؤلفه ها و شاخصه ها)

3- انواع عفاف جنسی: فردی اجتماعی

4- رابطه عفاف با دیگر مفاهیم

5- مفهوم عفاف از منظر ادیان، علوم ومکاتب 

6- الگوی مفهومی عفاف

گفتنی است حامیان این همایش پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، پژوهشگاه قرآن وحدیث، معاونت پژوهشی حوزه، مرکز تحقیقات زن و خانواده و برخی نهادهای علمی فرهنگی دیگر خواهند بود.