دائره المعارف آستان قدس رضوی

دایرة‏المعارف آستان قدس رضوی تنها مرجع علمی است که مجموعۀ آستان قدس را به طور دقیق و  با آخرین شیوه‏ های پژوهشی روز، بر اساس منابع و اسناد و پژوهشهای تازه معرفی می‏کند و حاصل ده سال کار جمعی بیش از 150 پژوهشگر و نویسندۀ صاحب‏ نظر است. این کتاب در دو جلد با 826 مقاله تدوین شده که جلد اول آن با 426 مقاله (از حرف آ تا حرف س) در آبان ماه 1393 مصادف با آغاز چهارمین دهۀ تأسیس بنیاد پژوهشهای اسلامی منتشر شد و جلد دوم آن نیز (از حرف ش تا حرف ی) به خواست خداوند متعال در آینده‌‏ای نزدیک در اختیار علاقه ‏مندان قرار خواهد گرفت.
   این اثر در ذیل محورهای شش‏گانه، آستان قدس را معرفی می‏کند: رجال؛ القاب، موضوعات و مشاغل؛ مکان‏ها؛ مکتوبات؛ نفایس موزه؛ سازمان‏ها. مقالات به شیوۀ الفبایی تنظیم و تدوین شده و به این ترتیب، هر موضوعی که به آستان قدس رضوی ارتباط داشته باشد، در این کتاب معرفی شده ‏است. این معرفی نه تنها یک توصیف ساده بلکه شرح زمینۀ تاریخی موضوع و پیشینۀ آن از ابتدای شکل‌گیری حرم مطهر رضوی تا کنون است و تماماً با روش کاملاً علمی و دور از قالب‏های تبلیغی، صرفاً بر اساس اسناد و مدارک معتبر تاریخی و معاصر و یا مشاهده و مصاحبه‏ های روش‏مند انجام گرفته است. این کتاب از جهات گوناگون ساختاری، محتوایی، ظاهری و روند تولید و تدوین ویژگی‏های منحصر به فردی دارد.

   از نظر ساختاری: این کتاب اولین اثر با ساختار دایرة‏المعارفی موضوعی در خراسان محسوب می‏شود. کتاب‏هایی مانند فرهنگ خراسان و دانشنامۀ رضوی فاقد این ساختار علمی است، زیرا بیشتر این کتاب‏ها نوشتۀ یک محقق و با محدودیت‏های خاصی است که در پیش روی این بزرگان قرار داشته است. اما دایرة‏المعارف آستان قدس را بیش از 150 نویسنده و محقق، با زمینه ‏ها و تخصص‏های مختلف نگاشته و ویراستاران مختلفی این نوشته‏ ها را از نظر گذرانده و کاستی‏های آن را یادآوری کرده‎‏اند.
   برای تدوین این اثر، ابتدا منابع و مآخذ اصلی شناسایی و با مطالعه و مرور کامل آنها، که شامل چند صد جلد کتاب و مقاله بود، کار استخراج مداخل برای تألیف مقالات شروع شد. با تشکیل جلسات مشورتی گوناگون، تحقیق و جستجو و کسب اطلاع از سایر مؤسسات و افراد صاحب صلاح و با تجربه در این عرصه، شناخت اولیه به موضوع و تعیین محورهای شش‌گانه انجام پذیرفت. سپس در یک کار عظیم نفس‏گیر و در یک روند طولانی، بیش از 4 هزار موضوع یا مدخل شناسایی و به شیوۀ علمی فیش‏نگاری و مرتب شد. این مدخلها با یک کار گروهی و شورایی، در چند مرحله مهندسی، و به شیوۀ خاصی مرتب گردید تا سرانجام این مدخلها به 828 مدخل اصلی دارای مقاله و صدها مدخل ارجاعی (مدخلهایی که تنها یک عنوان هستند و توضیح آنها در یک مدخل اصلی دیگر آمده، که خواننده برای اطلاع بیشتر باید به آن مدخل اصلی مراجعه کند) با نظم و ترتیب خاصی درآمد و در شاخه‌‏های موضوعی قرار گرفت. همچنین نظام مغلوب‏ مدخلها برای مدیریت بهتر چیدمان موضوعات و مدخل‏ها به روش علمی در این کار اجرا شد؛ سپس شاخه‏‌های شش‏گانه،  هر یک جداگانه سفارش و پیگیری نگارش و ویرایش مقالات تخصصی شاخۀ خود را  را دنبال کرده، مقاله را پس از نگارش و ویراستاری علمی، به بخش نهایی یا ویراستاری جامع ارسال می‏‌کردند. در این بخش مقاله از نظر ادبی، استنادی و بافتاری ویرایش شده و مقالات با نثرها و شیوه‏‌های مختلف، با یک‏دیگر همسان می‏شدند. حتی پس از این مراحل طولانی، بازخوانی‏های متعددی توسط استادان و خبرگان مختلف انجام گرفت. 

   از نظر محتوایی: کامل‏ترین و جامع‏ترین مجموعۀ اطلاعات علمی و دقیق از یک مجموعۀ عظیم مذهبی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... است. این اثر رویکردی کاملاً تخصصی به آستان قدس رضوی دارد و حتی به موضوع امام رضا (ع) از نظر ارتباط با آستان قدس نگریسته شده و چنین پنداشته که موضوع امام (ع) خود یک ساحت مستقل پژوهشی می‏طلبد؛ اما از آن‏جا که فلسفۀ وجودی آستان قدس وابسته به ایشان است، در ابتدای کتاب و پیش از شروع متن اصلی، تیمناً و تبرکاً یک مقاله مستقل و مفصل دربارۀ ایشان آمده است. از مهمترین ویژگی‏های این دایرة‏المعارف تولید محتوای علمی دست ‏اول و نو آن است. یعنی بنا به ضرورت، پژوهشگران در بسیاری از موضوعات چنان با فقر اطلاعات مواجه بوده‌‏اند که دست به کار شده و خود در این باره اولین پژوهش را انجام داده‏اند و به همین جهت، در این اثر صرفاً معارف و کاوش‏های دیگران گردآوری نشده؛ بلکه بسیاری از این معارف و کاوش‏ها برای اولین بار تولید شده‏ است. به طور مثال نویسندگان و ویراستاران مجبور بوده‌‏اند برای کشف یک سال یا یک رویداد و یا یک ارتباط، انبوهی از اسناد قدیمی را به سختی بازخوانی و جستجو کرده و متون و کتیبه‏‌های پیچیده و بدخوان را قرائت کنند و گاه حاصل شش ماه کار بی وقفۀ آنان تنها یک مقالۀ سه صفحه‏‌ای اما بدیع و تازه در آن موضوع بوده است. پشتوانۀ هر موضوع حجم زیادی از اطلاعات در قالب پرونده‌‏های علمی است. همچنین هر مقاله ارائه شده در اثر، در واقع مطلبی گسترده‏‌تر و با جزئیات بیشتر بوده که در ویرایش‏های مختلف، به حداکثر ایجاز و اختصار رسیده و به این ترتیب، آرشیو طرح دارای حجم زیادی از اطلاعات جامع دربارۀ هر موضوع است که بسیاری از آنها، مستقلاً یک کتاب یا یک مقالۀ بلند می‏توانند باشد. 

   از نظر ظاهری: این اثر با طراحی و صفحه‏‌آرایی ویژه و چاپ چهار رنگ نفیس گلاسه، در 616 صفحۀ رحلی و دو نوع جلد اعلا عرضه شده و از این حیث، فاخرترین کتاب منتشر شده توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی است. کتاب دارای 300 عکس، نقشه و چارت است که به بهترین وجه، مطالب را مستند و گویاتر کرده و منعکس کنندۀ شکوه و جلال بارگاه مطهر رضوی و پهنۀ متنوع تشکیلات آستان قدس رضوی است.

   از نظر روند تولید و تدوین: این کار نشانگر نگاه بلند و عزم جدی آستان قدس در تولید یک اثر فاخر پژوهشی است. تولید محتوای علمی روندی طولانی، پرهزینه و پرخطر می‏طلبد که اغلب از حوصله و توان بسیاری از نهادهای علمی کشور خارج است؛ به ویژه دانشنامه‏‌نگاری که سازمان و تشکیلات وسیع، کتابخانه و آرشیو غنی اسنادی، نویسندگان متخصص و روند ویراستاری چند مرحله‏ای با در اختیار داشتن ویراستاران زبده و حتی تحقیقات میدانی گسترده می‏طلبد که این مجال و امکانات، تا کنون اغلب در اختیار پایتخت نشینان و در انحصار آنان بوده است. اما باید دانست نگارش این دایرة‏المعارف در یک روند طولانی ده ساله و هزینۀ سنگین انجام پذیرفته است و آستان قدس از ابتدا عزم خود را در این باره جزم نمود و حتی با یک بخشنامۀ سراسری به معاونت‏ها، ادارات، سازمان‏ها و بخش‏های تابعه، همه را به همکاری با آن موظف کرد. از سوی دیگر با توجه به تخصصی بودن مباحث این اثر، نگارش برخی مقالات به صاحب‏نظران خارج از مجموعۀ آستان قدس سپرده شد که این خود باعث تعامل و نزدیکی بیشتر با این دسته محققان بود؛ در عین حال مقالات زیادی به پژوهشگران داخل بنیاد و آستان قدس واگذار شد که این خود در تقویت هویت علمی این مجموعۀ عظیم فرهنگی و ارتقای خودباوری و توان پژوهشی درون سازمانی نقشی بسیار مؤثر ایفا کرد.

    سفارش مقالات گوناگون به بالغ بر 150 نفر پژوهشگر نویسنده و ویراستار علمی (34 نفر درون بنیاد و 116 نفر خارج بنیاد پژوهشهای اسلامی در جلد اول) خود یک جریان تأثیرگذار علمی ایجاد کرد که نیمی از بار آن را پژوهشگران بنیاد با بیش از 200 مقالۀ تألیفی بر دوش کشیدند. ارتباط، تعامل و دریافت اثر تحقیقی از شمار زیادی محقق نیازمند روحیۀ جمعی و کار گروهی در سطح بالا بود که با حمایت آستان قدس رضوی و به‏‌ویژه تولیت عظمی آستان قدس صورت عمل به خود گرفت.

     کتاب با طراحی و صفحه‌‏آرایی ویژه و چاپ چهار رنگ نفیس گلاسه، در 616 صفحۀ رحلی و جلد اعلا عرضه شده و از این حیث، فاخرترین کتاب منتشر شده توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی است. این اثر دارای 300 عکس، نقشه و چارت است که به بهترین وجه، مطالب را مستند و گویاتر کرده و منعکس کنندۀ شکوه و جلال بارگاه مطهر رضوی و پهنۀ متنوع تشکیلات آستان قدس رضوی است. به طور کلی می‏توان گفت که این کتاب محکمترین سند اصالت، دیرینه‏‌گی و استمرار دستگاه پرشکوه آستان قدس رضوی بوده، ایمان و اعتقاد مردم این سرزمین به تجلی‏‌گاه ولایت و امامت را در طی دوازده قرن گذشته، به دقیق‏ترین شکل روایت می‏کند. همچنین این کتاب کلید ورود به موضوعات مختلف تحقیقی و نقشه راه پژوهشگران برای تدوین آثار گوناگون در موضوع آستان قدس و حرم مطهر رضوی است.

 

 
     
 
 
     

     دیدگاه شما  
نام(Name): 
    ایمیل(Email): 

متن(Text): 
          عبارت امنیتی: