بیانیه ماموریت مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

چشم انداز

واحد مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان مرجع کنترل و برنامه‌ریزی و بازوی مدیریت برای دستیابی و تهیه  نقشه راه و توانمندسازی گروه‌ها و واحدهای بنیاد در نیل به اهداف اساسنامه بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی با رویکرد هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های پژوهشی می‌کوشد.

 

بیانیه ماموریت

مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه از جمله بخش‌های کلیدی درمؤسسات پروژه محور است. مدیران پروژه‌های پژوهشی به اتکای این بخش، برنامه‌ای صحیح برای پروژه‌ها در اختیار خواهند داشت.

چون تصمیم‌گیری در خصوص اجرای امور و سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌ها، نیازمند اطلاعات تحلیلی از وضعیت آنهاست، وجود بخش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه این مهم را میسر خواهد کرد و این بخش با رویکرد تعاملی و تسهیل فرآیندها و در چهارچوب اساسنامه فعالیت می‌نماید.

 

اهداف

  • تدوین بیانیه ماموریت برای تمامی واحدهای بنیاد.
  • تأسیس پایگاه داده و بانک اطلاعات بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
  • طراحی و استقرار نظام کنترل پروژه برای فعالیتهای پژوهشی بنیاد.
  • اخذ گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و سالانه گروههای پژوهشی  
  • پایش نقاط قوت و ضعف فعالیتهای بنیاد و ارائه پیشنهاد برای بهبود روشها و فرایندها.
  • تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت برای تحقق اهداف و سیاستها.
  • بهینه‌سازی و بروزرسانی نظام‌های مدیریتی (تصمیم‌سازی،تصمیم‌گیری، نظارت و هماهنگی)
  • طراحی و تدوین برنامه‌های عملیاتی به منظور ارتقا و استقرار چرخه مدیریت و افزایش بهره‌وری.
  • برنامه‌ریزی عملیاتی به منظور بهبود و بهینه‌سازی فرآیندهای موجود در سطوح مختلف.