کارگاه آموزشی

امکانات

  • 50 صندلی دانشجویی
  • میزکار، سیستم رایانه و میز و صندلی ویژه استاد
  • دیتاپروژکتور و پرده نمایش 2 متر* 2 متر
  • وایت‌برد متحرک