گروه مطالعات قرآنی

 

چشم انداز

گروه مطالعات قرآنی مرجع علمی در تولید محتوا و تبیین معارف قرآنی با رویكرد سبک زندگی اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی خواهد بود.

 

بیانیه ماموریت

گروه مطالعات قرآنی به منظور تقرب انسان به خدای متعال و اعتلای ارزش‌های اسلامی و انقلابی، با به كارگیری اندیشمندان متعهد و متخصص به احیاء و نشر فرهنگ و معارف قرآنی می‌پردازد و از طریق تولید علم و كرسی‌های نظریه پردازی و نشست‌های تخصصی با در نظر گرفتن اولویت‌های پژوهشی، فكری و فرهنگی جامعه، نظام اسلامی، حوزه و دانشگاه، نیازهای نسل جوان و قرآن پژوه و به ویژه زائران و مجاوران بارگاه رضوی را برآورده می‌کند و در رفع شبهات و هجمه‌های فرهنگی در زمینه قرآن در كشور و جهان می‌کوشد.

 

اهداف گروه مطالعات قرآنی

  • تأمین نیازهای فرهنگی جامعه هدف با نشر كتاب، مقاله و برگزاری نشست های تخصصی و كرسی‌های نظریه پردازی
  • ارتقاء سطح آگاهی عموم مسلمانان جهان و تشنگان معارف قرآنی با نشر كتاب، نشست‌های (علمی- تخصصی) و (علمی- ترویجی) و نقد آثار
  • تربیت متخصصان صاحب قلم و خلاق از طریق سهیم كردن در فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و تخصصی، و تسهیل دسترسی به منابع و اسناد، تا تبدیل ایشان به صاحبنظران حائز افتخار مرجعیت علمی در حوزه مطالعات قرآنی
  • شناخت و معرفی هر چه بیشتر آثار قرآنی در حوزه تفسیر،‌ بلاغت و لغت و معارف و علوم قرآن ومباحث اجتماعی، کلامی و عرفانی
  • توسعه و تقویت نگرش علمی در محافل علمی جهان اسلام و آستان قدس رضوی، نسبت به فعالیت‌های گروه