گروه اخلاق و تربیت اسلامی

 

چشم انداز   

گروه اخلاق و تربیت اسلامی می‌تواند یکی از مهم‌ترین گروه‌های علمی‌ـ پژوهشی در تولید محتوا و تبیین پیام‌های اخلاقی و تربیتی بر پایۀآموزه‌های اسلامی و تبدیل شدن آن به مرجع علمی در حوزۀ اخلاق و تربیت اسلامی باشد.

 

بیانیۀ مأموریت  

گروه اخلاق و تربیت اسلامی به منظور تبیین معارف اخلاقی و تربیتی و بستر‌سازی در این حوزه، برای تخلق انسان به اخلاق اسلامی و امکان خودسازی و در نهایت، اعتلای ارزش‌ها و تقرب به خداوند متعال، با استفاده ازتوانمندی‌های موجود و بالقوه، و با در نظر گرفتن اولویت‏هاپژوهشی و نیازهای معرفتی و رفتاری جامعۀ هدف، از طریق تولید علم و فکر و برگزاری نشستهای تخصصی و كرسی‏‌های ترویجی ونظریه ‏پردازی، در نشر و ترویج معارف اخلاقی و تربیتی با محوریت قرآن كریم، سنت نبوی، سیرۀ امامان معصوم و میراث مكتوب می‏‌کوشد.

اهداف

 • تلاش در جهت تولید علم در قالب كتاب و مقاله از طریق پژوهش‌های علمی، برگزاری نشستهای تخصصی و كرسی‏های ترویجی و نظریه ‏پردازی برای تأمین نیازهای اخلاقی و تربیتی جامعۀ هدف
 • تلاش در جهت شناسایی و سازماندهی پژوهشگران توانمند از طریق سهیم کردن در فعالیت‌های پژوهشی و تسهیل دسترسی به منابع و اسناد، برای انجام پژوهش‌های گوناگون در حوزۀ اخلاق و تربیت اسلامی
 • تلاش در جهت شناخت مخاطبان و بازیابی نیازهای اخلاقی و تربیتی از طریق رایزنی با نهادها و سازمان‌های دولتی و مردم نهاد برای كارآمدسازی پژوهش‌های مرتبط با جامعۀ هدف
 • با توجه به توصیۀ ‌مؤکد مقام معظم رهبری به «سبک زندگی اسلامی»، گروه بر آن است تولید محتوای کاربردی مرتبط با این موضوع، در دستور خود قرار دهد
 • به نقد گذاشتن آثار مکتوب گروه و داشتن حق نقد دیگر آثار مرتبط با گروه در چارچوب مقررات بنیاد پژوهش‌ها
 • حضور در مراکز پژوهشی و نشست با صاحب‌نظران برای تضارب افكار و در نهایت سیاست‌گذاری درست و به دست آوردن موضوعات کاربردی، به‌روز و کارآمد
 • افزایش سهم گروه در تولید علم و تحقیقات علمی، نظارت و ارزیابی آثار اخلاقی و تربیتی
 • هدایت پژوهش‌های گروه به سمت حلّ مشکلات جامعه و برآوردن نیازهای اخلاقی و تربیتی جامعۀ هدف
 • بهسازی محیط به منظور افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پژوهشی در گروه

اولویت‌های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی در محورهای زیر که هر کدام موضوعات محوری بسیاری را در بر می‌گیرد، از این قرار اعلام می‌گردد:

 • موضوعات پژوهشی مرتبط به سلامت جامعه
 • موضوعات پژوهشی مرتبط به اخلاق حرفه‌ای
 • موضوعات پژوهشی مرتبط به سبک زندگی اسلامی
 • موضوعات مرتبط به احیای نظریه‌های اخلاقی و تربیتی در جهان اسلام
 • شاخه‌های مرتبط به اخلاق ورزش
 • ترجمه یا تصحیح متون اخلاقی و تربیتی(احیای تراث)  
 • معرفی الگوهای معنوی با رویکرد اخلاقی و تربیتی